SK | EN
Advokátska kancelária Fabian a Novosad s.r.o

O našej spoločnosti

Advokátska kancelária Fabian a Novosad s.r.o. vznikla v roku 2018 spojením advokátskych kancelárií JUDr. Martina Fabiana a JUDr. Petra Novosada, LL.M. s cieľom poskytovať klientom komplexné právne služby. Jednotliví advokáti kancelárie sa bližšie špecializujú na konkrétne právne odvetvia, avšak vo vzájomnej spolupráci dokážu poskytnúť právne poradenstvo vo väčšine odvetví právneho poriadku SR. Poskytovanie právnych služieb cudzojazyčným klientom v anglickom jazyku je samozrejmosťou.
Advokátska kancelária Fabian a Novosad s.r.o

JUDr. Martin Fabian

Je zakladajúcim spoločníkom advokátskej kancelárie, pričom v advokácii pôsobí od roku 2009. Vo svojej advokátskej praxi sa zameriava predovšetkým na občianske právo, obchodné právo, pozemkové právo, realitné právo a prípravu zmluvných dokumentov.

Advokátska kancelária Fabian a Novosad s.r.o

Jarmila Kaňuchová

Ako office managerka zabezpečuje organizačnú a administratívnu činnosť advokátskej kancelárie. V kancelárii pôsobí od jej vzniku, pričom je jej neodmysliteľnou súčasťou, keďže plnením svojich pracovných úloh vytvára priestor advokátom, aby sa mohli sústrediť výlučne na poskytovanie právnych služieb pre klientov.

Advokátska kancelária Fabian a Novosad s.r.o

JUDr. Peter Novosad, LL.M.

V advokácii pôsobí od roku 2010 a je zakladajúcim spoločníkom advokátskej kancelárie. Od roku 2012 pôsobí ako správca pre konkurzy, reštrukturalizácie a oddlženia fyzických osôb. V rámci kancelárie poskytuje klientom komplexné právne služby s osobitným zameraním na daňové právo, konkurzné právo a trestné právo.

Naše služby

Rodinné právo

Trestné právo

Občianske právo

Register partnerov verejného sektora

Pozemkové právo

Realitné právo

Pracovné právo

Daňové právo

Obchodný register

Likvidácia spoločností

Vymáhanie pohľadávok

Osobný bankrot

Príprava zmlúv

Obchodné právo

Kontaktujte nás

Odosielateľ:


Vaša e-mailová adresa:


Vaša otázka:


Súhlasím so spracovaním osobných údajov

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Advokátska kancelária Fabian a Novosad s.r.o.
Masarykova 16, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov oddiel Sro, vložka č. 36853/P

+421 (0) 951 168 437
office@akfn.sk

IČO: 51 913 984
DIČ: 2120823529
IČ DPH: SK2120823529 (Sme platitelia DPH)
Advokátska kancelária Fabian a Novosad s.r.o